• 09127435207

در سال های اخیر یکی از مهم ترین خدمات ما ارایه خدمات بازدید و انجام جلسات و هماهنگی های لازم با بزرگترین شرکت های چین بوده است که برای یک بازرگان تازه وارد به بازار چین انجام این هماهنگی ها و ایجاد این ارتباطات بدون داشتن یک کارگزار خوب ، شناخته شده و دارای اعتبار بسیار دشوار می باشد، چراکه شرکت های بزرگ چین به این راحتی وقت نمی دهند.
ما مفتخریم که با هماهنگی های لازم بازدید از شرکت های بزرگی چون Nerin,Changsha,Enfi,Anda و … اتفاق افتاد و مذاکرات همکارانی که ما به آن ها این خدمات را ارایه کردیم به نتایج مطلوب رسید.
شرکت بازرگانی آرامش نوین در واردات نیز حساس بوده و با وسواس تمامی محموله های وارداتی از چین را در محل مورد بازرسی قرار می دهد که تصویر نمونه ای از این محموله ها که متعلق به شرکت Anda می باشد را نشان می دهد.
تجربه تجارتی شیرین با آرامش نوین